Bánh tiêu & bánh dầu chéo quẩy (Vietnamese hollow doughnuts)

Bánh tiêu & bánh dầu chéo quẩy (Vietnamese hollow doughnuts)