Category:  Sweet Treats

Home » Vietnamese Food » Archive by category "Sweet Treats"
Bánh da lợn cà phê nước cốt dừa - Coffee & Coconut  Milk Jelly

Bánh da lợn cà phê nước cốt dừa – Coffee & Coconut Milk Jelly

In Sweet Treats On May 7, 2013 0 Comments
Bánh Nếp Dừa Lá Dứa - Coconut & Pandan Rice Balls

Bánh Nếp Dừa Lá Dứa – Coconut & Pandan Rice Balls

In Sweet Treats On May 6, 2013 0 Comments
Bánh chuối hấp Đậu - Banana & Yellow Bean Cake

Bánh chuối hấp Đậu – Banana & Yellow Bean Cake

In Sweet Treats On May 1, 2013 0 Comments
Bánh Lá Dứa Nhân Dừa -  Coconut & Pandan Wrap Cake

Bánh Lá Dứa Nhân Dừa – Coconut & Pandan Wrap Cake

In Sweet Treats On May 1, 2013 0 Comments
Bánh Bông Lan Cà Phê Lá Dứa - Coffee & Pandan Leaves Sticky Sponge Cake

Bánh Bông Lan Cà Phê Lá Dứa – Coffee & Pandan Leaves Sticky Sponge Cake

In Sweet Treats On May 1, 2013 0 Comments
Follow

Get all the latest Vietnamese Kitchen news from Thuy directly to your inbox.