Thịt bò xào me chua - Beef stir fry in Tamarind sauce & Peppers

Thịt bò xào me chua – Beef stir fry in Tamarind sauce & Peppers